Sản lượng sữa thế giới sẽ đạt gần 1 tỷ tấn vào cuối thập niên 2020

Gốc
Sản lượng sữa thế giới sẽ đạt gần 1 tỷ tấn vào năm 2029. Đó là dự báo được đưa ra bởi tổ chức Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và FAO.

Sản lượng sữa thế giới dự báo đạt gần 1 tỷ tấn vào năm 2029. Ảnh: TL.

Theo dự báo chung của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và FAO, sản lượng sữa thế giới sẽ tăng trưởng 1,6%/năm trong những năm tới và đạt mức 997 triệu tấn vào năm 2029. Như vậy, ngành sữa toàn cầu sẽ tăng trưởng nhanh hơn hầu hết các nhóm hàng nông nghiệp chủ yếu khác.

Dự kiến đàn bò thế giới sẽ tăng 0,8%/năm, năng suất sữa trung bình trên mỗi con bò dự kiến tăng 0,7%/năm, và sẽ tăng nhanh tại các nước có sản lượng thấp.

Dự báo, Ấn Độ và Pakistan là các nước sản xuất sữa chủ yếu, sẽ đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng sản lượng sữa thế giới trong 10 năm tới và sẽ chiếm hơn 30% sản lượng sữa thế giới vào năm 2029.

Sản lượng sữa của EU – nơi sản xuất lớn thứ hai thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng chậm hơn mức trung bình của thế giới do các hạn chế về môi trường và nhu cầu tại thị trường nội địa thấp.

Mức tiêu thụ bình quân đầu người trên thế giới đối với các sản phẩm sữa tươi được dự báo sẽ tăng 1%/năm trong thập kỷ tới, do nhu cầu ở Ấn Độ, Pakistan và châu Phi tăng mạnh. Hầu hết sữa được tiêu thụ dưới dạng các sản phẩm sữa tươi, chưa qua chế biến hoặc chỉ chế biến nhẹ (tức là đã qua tiệt trùng hoặc lên men).

Ở Châu Âu và Bắc Mỹ, nhu cầu các sản phẩm sữa tươi ổn định, thậm chí giảm, nhưng cơ cấu đã thay đổi trong vài năm gần đây khi người tiêu dùng chuyển sang sữa béo. Ngoài ra, tiêu thụ sản phẩm sữa lỏng có nguồn gốc thực vật dự kiến sẽ tăng mạnh ở Đông Á, Châu Âu và Bắc Mỹ, tuy nhiên khối lượng thấp.

Sơn Trang

Nguồn Nông Nghiệp https://nongnghiep.vn/san-luong-sua-the-gioi-se-dat-gan-1-ty-tan-vao-cuoi-thap-nien-2020-d284618.html