Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nam Định ưu đãi đầu tư trong 10 lĩnh vực/ Ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập

Theo danh mục ngành, nghề được ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo, công nghệ thông tin, công nghệ cao và công nghệ phụ trợ sẽ được hưởng những mức ưu đãi đặc biệt trong thời gian tới. Nhà nước sẽ dành những mức ưu đãi về thuế suất, đất đai... cho các ngành nghề này để khuyến khích, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, các hoạt động được ưu đãi đầu tư gồm: Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; Sản xuất sản phẩm sinh học; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; Sản xuất phụ kiện, linh kiện điện tử, cụm chi tiết điện tử; Sản xuất phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, dịch vụ phần mềm, dịch vụ khắc phục sự cố an toàn thông tin, bảo vệ an toàn thông tin…

H.T.