Sản phẩm dinh dưỡng cao cấp của NAMYANG tiếp tục đạt huy chương vàng sản phẩm “ Vì sức khỏe cộng đồng”

Hanoinet - Tại buổi Lễ tôn vinh thương hiệu sản phẩm “Vì sức khỏe cộng đồng” do Bộ Y tế tổ chức mới đây, các sản phẩm dinh dưỡng cao cấp thuộc Tập đoàn NamYang (Hàn Quốc) lại 1 lần nữa được vinh dự trao tặng huy chương vàng sản phẩm “Vì sức khỏe cộng đồng”.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=67434