Sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 19

Gốc
Trong hai ngày 15 và 16-11, tại Bali (Indonesia), đã diễn ra các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM), Hội đồng Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Hội đồng Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN (APSC) và Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) nhằm chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự các hội nghị này.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (thứ 4 từ bên trái) và Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN tại AMM. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị AMM, các bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và cùng với triển khai hiệu quả lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, các nước thành viên cũng sẽ tích cực thực hiện các mục tiêu cần đạt được trong từng năm từ nay đến năm 2015.

Tại Hội nghị SEANWFZ, các bộ trưởng đánh giá cao kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động triển khai Hiệp ước SEANWFZ; nhất là tiến triển trong đàm phán vừa qua giữa ASEAN với các nước có vũ khí hạt nhân (NWS) để tạo điều kiện cho các nước có vũ khí hạt nhân tham gia Nghị định thư của Hiệp ước SEANWFZ.

Tại Hội nghị APSC, các bộ trưởng phụ trách APSC đã kiểm điểm 2 năm triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp và điều phối giữa các cơ quan trong trụ cột cộng đồng, góp phần vào mục tiêu chung là xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Tại Hội nghị ACC, các bộ trưởng đã rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 và các hội nghị cấp cao liên quan. Đến nay, công tác chuẩn bị cả về chương trình hoạt động, nghị sự, văn kiện đã cơ bản hoàn tất. Các bộ trưởng cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban Thư ký ASEAN, nhất là tăng cường năng lực cho Ban Thư ký nhằm hỗ trợ và phục vụ tốt hơn tiến trình xây dựng Cộng đồng của ASEAN.

Tin nóng

Tin mới