"Chúng tôi đã theo dõi rất sát, có kinh nghiệm và đã chuẩn bị rất kỹ cho mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng đến nay mọi hoạt động của ngân hàng vẫn bình thường và tôi tin sẽ không có biến động gì xấu" - Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh HN cho biết.