Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sẵn sàng hồ sơ trình Quốc hội phê chuẩn EVFTA

Văn phòng Bộ Công thương thông tin sáng nay (11-5), theo thủ tục nội bộ của EU, EVFTA cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn và sau đó được Hội đồng châu Âu ký duyệt để có hiệu lực.

Hiệp định EVFTA và EVIPA dự kiến sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025. (Nguồn: Reuters)

Vào ngày 12-2 vừa qua, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu phê chuẩn EVFTA với tỷ lệ 63,35% số phiếu tán thành (401 phiếu tán thành, 192 phiếu phản đối và 40 phiếu trắng).

Ngày 30-3 vừa qua, Hội đồng châu Âu cũng đã phê duyệt Hiệp định EVFTA, hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng theo quy trình phê chuẩn nội bộ của EU.

Như vậy theo Bộ Công thương, Hiệp định EVFTA chỉ cần được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định của Hiệp định là sẽ chính thức có hiệu lực đối với cả EU và Việt Nam.

Để phục vụ cho việc phê chuẩn hiệp định này tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Bộ Công thương đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thiện tờ trình của Chủ tịch nước trình Quốc hội, cũng như chuẩn bị các nội dung có liên quan để đưa vào bộ hồ sơ chính thức trình Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Về công tác trình Chính phủ hồ sơ phê chuẩn Hiệp định EVFTA, từ đầu năm 2020, Bộ Công thương đã hoàn thiện bộ hồ sơ phê chuẩn Hiệp định EVFTA và trình lấy ý kiến Chính phủ.

Bộ Công thương cho biết, đã chủ động theo sát tình hình phê chuẩn của EU và việc Anh rời EU, cập nhật kịp thời những thay đổi liên quan tới công tác phê chuẩn Hiệp định EVFTA của Việt Nam.

Bộ Công thương cũng tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ trong quá trình dự thảo và hoàn thiện tờ trình của Chính phủ gửi Chủ tịch nước về việc phê chuẩn EVFTA.

Về công tác trình Chủ tịch nước hồ sơ phê chuẩn Hiệp định EVFTA, ngày 6-4 vừa qua, Chính phủ đã trình hồ sơ này lên Chủ tịch nước để Chủ tịch nước xem xét, trình Quốc hội.

Để phục vụ cho công tác thẩm tra hồ sơ của Chủ tịch nước, ngày 8-4 vừa qua, Bộ Công thương đã gửi Văn phòng Chủ tịch nước một số thông tin, tài liệu bổ sung cho bộ hồ sơ trình phê chuẩn.

Trên cơ sở bộ hồ sơ do Bộ Công thương dự thảo và Chính phủ trình, ngày 18-4, Chủ tịch nước đã trình Quốc hội việc xem xét phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Theo Bộ Công thương, Quốc hội dự kiến sẽ họp về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA vào ngày 20-5, ngày đầu tiên của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/san-sang-ho-so-trinh-quoc-hoi-phe-chuan-evfta-661775.html