Sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 5,4%

Gốc
VOV.VN-Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao là: Dệt, sản xuất da, trang phục, thuốc, hóa dược...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 10 tháng vừa qua ước tính tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng chung 5,4%, ngành chế biến, chế tạo đóng góp 4,9 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai thác làm giảm 0,2 điểm phần trăm.

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao trong 10 tháng so với cùng kỳ năm trước là: Dệt tăng 19,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 16,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 13,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 12,9%; sản xuất trang phục tăng 11,3%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 10%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 9,3%.

Một số ngành mức sản xuất giảm là: sản xuất kim loại, khai thác than cứng và than non, khai khoáng.

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/10/2013 toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7% so với cùng thời điểm năm 2012, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hoặc giảm là: Sản xuất trang phục tăng 7,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 7,4%; dệt tăng 2,7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 6,9%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 13,7%; sản xuất xe có động cơ giảm 42,3%.

Tuy nhiên vẫn còn những ngành có chỉ số tồn kho tăng cao như: Sản xuất đồ uống tăng 165,6%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 54,8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 38,2%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 23,3%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 23,2%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 19,6%; sản xuất kim loại tăng 18,4%.

Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/10/2013 tăng 4,4% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,3%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,6%.

Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động của ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 3,2%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,5%./.

Xuân Thân/VOV online

Tin nóng

Tin mới