Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết: do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nên hết quý 1/2009 giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành đạt 152.947 tỷ đồng, tăng 2,1 % so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mức tăng của quý 1/2008 (16,3%).