SGTT - Theo số liệu của tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 2.2010 ước đạt 51.610 tỉ đồng, giảm 18,1% so với tháng 1.2010 nhưng tăng 0,1% so với tháng 2.2009. Cộng chung hai tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 100.412 tỉ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước (trong khi tốc độ tăng hai tháng của năm 2009 chỉ đạt 2,9%; hai tháng năm 2008 đạt 16,3% và hai tháng năm 2007 đạt 17,5%.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (hiện chiếm tới xấp xỉ 90% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp) tăng 17,8% (trong khi ngành này cùng kỳ năm trước chỉ tăng thấp nhất với 1,8%). Hầu hết các sản phẩm đều tăng cao, trong đó vải dệt từ sợi bông tăng 31,8%; giấy, bìa các loại tăng 57,1%; sơn hóa học tăng 32,1%; xà phòng giặt tăng 27,7%; lốp ôtô, máy kéo tăng 86,2%... PV