Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, 2 tháng đầu năm 2016, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng trưởng. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp thấp hơn so với mức tăng 12% của cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2016 tăng 7,9% so với tháng 2/2015. Tính chung 2 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất tăng 6,6% với với cùng kỳ năm 2015, trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 1,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,8%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,2%.

San xuat cong nghiep tiep tuc tang truong trong 2 thang dau nam 2016 - Anh 1

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm 2016

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 2 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước là: kim loại; xe có động cơ; sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; trang phục; da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất và phân phối điện nước. Một số ngành có mức tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ: Khai thác than cứng và than non; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên; thuốc lá; hóa chất và sản phẩm hóa chất; thiết bị điện; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học.

Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2015 như: Điện sản xuất; khí hóa lỏng (LPG); sắt thép thô; thép cán; thép thanh, thép góc; tivi; ôtô…

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01 tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, theo đánh giá của Bộ Công Thương, 2 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng trưởng. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp thấp hơn so với mức tăng cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do ngành khai khoáng giảm; nhóm ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học chững lại.

Về các hoạt động thương mại, 2 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng trưởng khoảng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015, đây là mức tăng trưởng khá thấp so với năm 2015. Trong số 42 nhóm mặt hàng thống kê xuất khẩu (trừ hàng hóa khác) có đến 21 nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm; một số nhóm mặt hàng lớn có tốc độ tăng trưởng khá trong năm 2015 là điện thoại các loại, linh kiện, máy vi tính, linh kiện điện tử, máy quay phim và linh kiện đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại đã ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.

Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu của xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản có sự phục hồi so với cùng kỳ năm 2015, phần lớn xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản đều tăng trưởng, trong đó có một số mặt hàng đạt tốc độ tăng trưởng khá như gạo, rau quả và nhân điều.

Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2016 của cả nước tăng thêm 667 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, kim ngạch của khu vực FDI (không kể dầu thô) tăng khoảng 806 triệu USD, kim ngạch của khu vực trong nước giảm 288 triệu. Xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhập khẩu của cả nước giảm gần 1,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu của khu vực FDI giảm 1,13 tỷ USD, khu vực trong nước giảm 467 triệu USD. Trong đó, nhập khẩu của nhiều mặt hàng là nguyên liệu đầu vào của sản xuất giảm như: thủy sản, ngô, đậu tương, thức ăn gia súc, bông, xơ sợi, nguyên liệu dệt may da giày...

Minh Tiến