Ngành nông nghiệp - Trụ đỡ của nền kinh tế

Ngành nông nghiệp - Trụ đỡ của nền kinh tế

Phát triển nông nghiệp toàn diện là một tất yếu khách quan, là cơ sở để phát triển các ngành kinh tế khác,...

15 liên quan

Khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao cần đi vào thực chất

Khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao cần đi vào thực chất

Hiện nay, có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

15 liên quan

Quảng Nam dự kiến thu hút hơn 11.800 tỷ đồng đầu tư vào nông nghiệp

Dự kiến tỉnh Quảng Nam có tổng cố 175 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với tổng mức đầu tư là hơn 11.800...

15 liên quan

Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Chính phủ vừa ra Nghị quyết về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả,...

15 liên quan

Đừng để tấm giấy chứng nhận trang trại chỉ để cho... đẹp

Kinh tế trang trại là một trong những hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến trong nông nghiệp, góp phần đánh...

15 liên quan

Đừng để doanh nghiệp tự bơi: Tiếng nói người trong cuộc

Quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu một cách bền vững, tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vốn tín...

15 liên quan