Năm 2020, cơ bản sắp xếp xong các công ty nông, lâm nghiệp

Năm 2020, cơ bản sắp xếp xong các công ty nông, lâm nghiệp

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) đã tổ chức tọa đàm về mô hình sắp...

20 liên quan

Khó khăn trong chuyển đổi mô hình hoạt động các công ty nông lâm nghiệp

Khó khăn trong chuyển đổi mô hình hoạt động các công ty nông lâm nghiệp

Đến nay, đã có 160 công ty nông lâm nghiệp hoạt động theo mô hình mới. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mô hình...

20 liên quan

Sắp xếp, đổi mới các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, cả nước đã hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới 69 trong...

20 liên quan

Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản sắp xếp xong các công ty nông lâm nghiệp

Sáng nay (21/8), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Tọa đàm về mô hình sắp xếp, đổi...

20 liên quan

Năm 2020 sẽ cơ bản sắp xếp xong các công ty nông, lâm nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án tổng thể đối với 40 địa phương, đơn vị và 256 công ty nông, lâm...

20 liên quan

Sẽ cơ bản sắp xếp xong các công ty nông, lâm nghiệp trong năm 2020

Các công ty nông, lâm nghiệp đã hoàn thành sắp xếp chuyển sang hoạt động theo mô hình mới là 160 công ty,...

20 liên quan

Đề xuất cho phá sản công ty nông lâm nghiệp yếu kém

Ngày 21/8, Bộ NN&PTNT tổ chức tọa đàm về mô hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động...

20 liên quan

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Mô hình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp đang được triển khai và...

20 liên quan

Giải thể 13 công ty nông, lâm nghiệp vốn Nhà nước

Ngày 21/8, Bộ NN&PTNT chính thức công bố báo cáo về tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông,...

20 liên quan

Chậm chuyển đổi các công ty nông, lâm nghiệp

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các công ty nông nghiệp và lâm nghiệp đang gặp những khó khăn nhất định...

20 liên quan

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, các công ty nông lâm nghiệp chật vật cổ phần hóa

Hiện tổng số lỗ lũy kế của các công ty nông, lâm nghiệp lên tới 1.071 tỷ đồng, chiếm 4% vốn chủ sở hữu. Hoạt...

20 liên quan

Thoái vốn, giải thể công ty nông, lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp...

20 liên quan