(VTC News) - Bà Bắc khai nhận hằng ngày lấy bột ngọt Trung Quốc cùng với các "nhiên liệu" khác cho vào bao bì có in nhãn Ajinomoto, cân định lượng theo tiêu chuẩn công bố trên bao bì, sau đó cho vào máy ép kín miệng đem đi tiêu thụ.