Sản xuất năng lượng mặt trời tại các nhà máy nhiệt điện

Tại Mỹ, việc sản xuất điện từ than đã giảm một phần do lo ngại về tác động của CO2 và các khí thải khác đối với khí hậu. Giờ đây các nhà máy nhiệt điện than đã được tận dụng để sản xuất năng lượng tái tạo.

Trên khắp nước Mỹ, các nhà máy nhiệt điện than cũ đang được hồi sinh. Các địa điểm từ lâu là nguồn gây ô nhiễm, hiện đang trở thành nguồn cung cấp năng lượng mặt trời.

Bà CLAUDIA MORROW, Công ty năng lượng Vistra Corp: Là một tổ chức, chúng tôi nhận ra rằng biến đổi khí hậu đang tác động đến cộng đồng và đất nước của chúng tôi và thế giới này. Chúng tôi có thể đi đầu trong quá trình chuyển đổi với các cơ hội hoặc sáng kiến, chẳng hạn như biến các nhà máy nhiệt điện than thành cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời và sáng kiến lưu trữ năng lượng."

Bà Morrow cho biết Vistra Corp. đã có các dự án chuyển các nhà máy nhiệt điện than sang sản xuất năng lượng mặt trời đang được tiến hành suôn sẻ tại các nhà máy ở Texas và California. Công ty sẽ sớm bắt đầu thực hiện sáng kiến năng lượng tái tạo trị giá 500 triệu đô la tại một số nhà máy nhiệt điện than ở Illinois, tạo ra 2.200 công việc toàn thời gian trong quá trình này. Các tổ chức môi trường cho rằng đây là điều đáng hoan nghênh nhưng vẫn tiếp tụ thúc giục các công ty năng lượng nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng tái tạo cũng như tập trung nguồn lực vào việc làm sạch ô nhiễm tro than và ô nhiễm nước ngầm một cách thích hợp.

Thực hiện : Vân Hương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/san-xuat-nang-luong-mat-troi-tai-cac-nha-may-nhiet-dien