Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi

Theo UBND H.Xuân Lộc, đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu gom, xử lý phân và xác hữu cơ từ các trang trại chăn nuôi gà để sản xuất phân bón hữu cơ là mô hình điểm về phát triển sản xuất nông nghiệp của H.Xuân Lộc trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đề tài do Công ty TNHH Trang Trại Việt triển khai từ năm 2019.

Theo kết quả khảo sát của Công ty TNHH Trang Trại Việt, tổng khối lượng phân gà phát sinh tại các trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh là gần 1,46 triệu tấn/năm gồm: phân gà lẫn trấu tại những trang trại chăn nuôi gà thịt và gà hậu bị; phân gà tươi ở những trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng. Điểm nổi bật của đề tài là tất cả chất thải trong chăn nuôi từ phân đến xác gà đều trở thành nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ, vừa giúp chủ trại chăn nuôi tăng thu nhập, vừa giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

Mô hình thí điểm này là quy trình khép kín từ thu gom, xử lý phân và xác hữu cơ cũng như các phế, phụ phẩm, chất thải khác trong chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ. Trước đây, nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ của doanh nghiệp đạt công suất 200 tấn/ngày và đang triển khai nâng công suất lên 500 tấn/ngày. Sản phẩm phân bón hữu cơ của doanh nghiệp hiện không chỉ mở rộng ở thị trường nội địa mà còn hướng tới thị tường
xuất khẩu.

B.N