Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sản xuất tấm lợp xi măng không cần amiăng

Gốc

Nhằm thay thế chất amiăng độc hại trong sản xuất tấm lợp, Viện Công nghệ (Bộ Công nghiệp) đã thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất tấm lợp không sử dụng...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/kienthuc/2008/01/25/083240/1584