Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sản xuất vàng miếng phải được NHNN cấp phép

Gốc

(PL)- Ngày 24-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó nêu các điều kiện tiến hành hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

sản xuất vàng miếng; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Theo NHNN, DN và tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng sau khi được NHNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc giấy phép theo quy định. Trong trường hợp thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh vàng, DN phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép đối với từng lĩnh vực.

Dự thảo nêu rõDN có nhu cầu sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc.

Đối với DN có nhu cầu hoạt động sản xuất vàng miếng thì gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng cho NHNN chứng minh có đủ điều kiện theo quy định. Hồ sơ ngoài đơn, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có đăng ký hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng và đăng ký mạng lưới chi nhánh và địa điểm bán hàng còn có báo cáo số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong hai năm liên tiếp gần nhất. Bên cạnh đó, NHNN cũng hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và giấy phép hoạt động.

YT

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111125123645661p1014c1071/san-xuat-vang-mieng-phai-duoc-nhnn-cap-phep.htm