Theo thống kê, đến hết tháng 8-2010, khai thác dầu khí tại các mỏ ổn định và an toàn, sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 9,75 triệu tấn, chỉ bằng 85,3% cùng kỳ. Khai thác khí đạt 6,16 tỷ m3, tăng 16,3% so với cùng kỳ; sản xuất khí hóa lỏng gấp hơn 2 lần; xăng dầu các loại ước đạt 3,34 triệu tấn (trong đó sản lượng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất 3,1 triệu tấn), gấp 8 lần cùng kỳ.Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai tích cực. Đến nay, tổng số giếng khoan thăm dò đã kết thúc là 49 giếng (43 giếng trong nước và 6 giếng ở nước ngoài); đang thi công khoan ở 15 giếng (13 giếng trong nước và 2 giếng ở nước ngoài). Đặc biệt, trong tháng 8 đã có thêm một phát hiện dầu khí mới ở mỏ Sư Tử Nâu đưa tổng số lên 5 phát hiện dầu khí mới tại các giếng Dơi Nâu, Dương Đông, Lạc Đà Vàng, Báo Trắng và Sư Tử Nâu. Trong thời gian tới, ngành dầu khí cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc bám sát tiến độ các công trình sẽ đưa vào khai thác trong năm, đặc biệt là các công trình trọng điểm như mỏ Pearl, mỏ Topaz, Nhenheski; đồng thời, tích cực triển khai dự án tìm kiếm và thăm dò dầu khí ở Venezuela, Malaysia và Algeria.