Sau ngày nghỉ Quốc khánh 2-9, các sàn giao dịch vàng đã mở cửa trở lại và giá vàng vẫn tiếp tục giảm. Vàng đã xuống dưới ngưỡng 17 triệu đồng một lượng.

small_19303.jpg