Hôm nay, Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Hôm nay, Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay, 20/5 tại Hà Nội, Quốc hội Khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức khai mạc trọng...

'2019 là năm quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch 5 năm'

'2019 là năm quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch 5 năm'

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc sáng nay (20/5) tại Hà Nội. Kỳ họp này Quốc hội chủ yếu...

Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc kỳ họp thứ 7 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm nên theo...

Hôm nay, Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Hôm nay, Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay, 20/5 tại Hà Nội, Quốc hội Khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức khai mạc trọng...

Điểm mới đáng chú ý tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Điểm mới đáng chú ý tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại kỳ họp này Quốc hội sẽ thí điểm ứng dụng công nghệ nhiều...

Sáng nay (20/5): Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay (20/5): Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm nên...

Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc sáng nay 20/5 tại Hà Nội.

Thống nhất cao để Quốc hội có quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân

Thống nhất cao để Quốc hội có quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân

Khai mạc kỳ họp thứ 7 sáng nay 20-5, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu QH thể hiện quan...

Hôm nay, Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Hôm nay, Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay, 20/5 tại Hà Nội, Quốc hội Khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức khai mạc trọng...

Sáng nay (20/5): Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay (20/5): Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc sáng nay 20/5 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm nên...

Sáng mai (20/5): Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng mai (20/5): Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc sáng mai (20-5) tại Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm...

Sáng mai (20/5): Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng mai (20/5): Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc sáng mai 20/5 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm nên...

Sáng mai (20-5): Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng mai (20-5): Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc sáng mai 20/5 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm nên...

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào sáng mai (20/5)

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào sáng mai (20/5)

Dự kiến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và làm việc trong thời gian 20 ngày. Tại...

Sáng mai (20/5): Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng mai (20/5): Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc sáng mai 20/5 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm nên...

Sáng 20/5: Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20/5: Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc sáng 20/5 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm nên theo...