Giá trên thị trường đối với những loại máy bơm thông dụng là 850 nghìn đồng/chiếc, công suất chừng 60m3/giờ và tiêu tốn khoảng 1 lít xăng. Trong khi đó, máy bơm do anh Phương chế tạo, giá chừng 350 nghìn đồng/chiếc, công suất đạt 90m3/giờ, tiêu tốn hơn nửa lít xăng.