Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sáng kiến trong chuyển đổi số thực hiện tự động hóa quy trình công việc

Thời gian qua, Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (viết tắt BIDV Chi nhánh Đồng Tháp) đã có nhiều sáng kiến trong chuyển đổi số thực hiện tự động hóa quy trình và công việc. Theo đó, Đảng bộ cơ sở BIDV Chi nhánh Đồng Tháp chú trọng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý kinh doanh, quản trị điều hành, tự động đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là những giải pháp đưa tự động hóa ứng dụng công nghệ số vào thay thế công việc thủ công trong tác nghiệp đã được nhân rộng, áp dụng, đem lại hiệu quả thực tế tại BIDV Đồng Tháp, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Cán bộ, đảng viên, nhân viên thuộc Đảng bộ cơ sở BIDV Chi nhánh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm nhân dịp hoạt động kỷ niệm “65 năm BIDV tự hào phát triển cùng đất nước”

Cán bộ, đảng viên, nhân viên thuộc Đảng bộ cơ sở BIDV Chi nhánh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm nhân dịp hoạt động kỷ niệm “65 năm BIDV tự hào phát triển cùng đất nước”

Đồng chí Nguyễn Văn Phưởng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Chi nhánh Đồng Tháp cho biết: Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng, giới thiệu và biểu dương, khen thưởng mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động, kế thừa, tận dụng tối đa các nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có tại doanh nghiệp để số hóa thông tin, chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số.

Để khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo, hăng hái thi đua lao động thực hiện có hiệu quả với phương châm hành động “Kỷ cương - Hiệu quả - Chuyển đổi số”, Đảng ủy cơ sở BIDV Chi nhánh Đồng Tháp đã phối hợp với lãnh đạo Ban Giám đốc, đoàn thể tại doanh nghiệp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư nguồn lực con người, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khuyến khích tập thể, cá nhân đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của tình trạng hiện tại hệ thống BIDV. Các phong trào thi đua có tổng kết, ghi nhận thành tích và khen thưởng.

Nổi bật, các sáng kiến đạt cấp hệ thống BIDV, trong đó phải kể đến vai trò nòng cốt đóng góp vào việc tạo ra các giải pháp của tác giải Lưu Nguyễn Phước - Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, thuộc Đảng bộ cơ sở được áp dụng thực hiện trong hệ thống BIDV, điển hình: “Phần mềm tự động quản lý cho vay tiêu dùng và Phần mềm tự động lập giấy đề nghị thu nợ một khách hàng, nhiều khách hàng “theo lô”; Phần mềm tự động quản lý báo cáo thu hộ học phí và các khoản thu khác ngành giáo dục; Ngân hàng chỉ tiêu báo cáo nhanh đầu ngày quản trị điều hành cấp chi nhánh, cấp phòng, cấp cán bộ quản lý khách hàng; BSC tự động đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng khách hàng, phòng giao dịch hàng ngày theo Công văn 1739/BIDV-KH ngày 14/4/2021; KPI tự động đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ quản lý khách hàng hàng ngày theo Quyết định 2687/QĐ-BIDV ngày 28/5/2021; Tự động hóa Điểm tích lũy bán hàng hàng ngày, số hóa chi thưởng theo Cơ chế thưởng doanh số hàng tháng/(quý) theo Quyết định số 1438/QyĐ-BIDV ngày 31/3/2021...

Là nhân tố tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh phát động, đồng chí Lưu Nguyễn Phước chia sẻ: Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, nền khách hàng là trọng tâm của bất kỳ đơn vị, doanh nghiệp nào, trong đó BIDV đang đi đầu về chuyển đổi số nền khách hàng. Theo tác giả thì “chuyển đổi số nền khách hàng nội bộ cũng không kém phần trọng tâm”, từ ý tưởng đó, tác giả đưa các giải pháp để thực hiện tự động hóa qua ứng dụng công nghệ số vào thay thế công việc thủ công trong tác nghiệp hằng ngày, giúp cán bộ, nhân viên dành nhiều thời gian tiếp khách hàng, hỗ trợ khách hàng khi giao dịch với BIDV.

Từ khi áp dụng các giải pháp tự động hóa quy trình và công việc trong chuyển đổi số, nhận thức và năng suất lao động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân viên thuộc Đảng bộ cơ sở BIDV Chi nhánh Đồng Tháp được nâng lên, giúp công tác điều hành, quản lý nội bộ, khách hàng của cán bộ lãnh đạo chi nhánh, cán bộ quản lý khách hàng được thuận lợi, kịp thời, chất lượng hơn, qua việc bám sát được chỉ tiêu kinh doanh, chi nhánh, phòng và từng nhân viên; theo dõi được tự động hàng ngày số liệu chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, kết quả đo lường tự động BSC, KPI. Đồng thời do đây là giải pháp ứng dụng công nghệ nên tiết kiệm được rất nhiều giờ công, nhân công, đem lại hiệu quả thực tế rất nhiều cho BIDV. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

THANH TUYỀN