(CAO) Đơn vị PPK H30 Đoàn PK B67 thành lập ngày 22-6-1958, tiền thân là trung đoàn pháo cao xạ Thống Nhất do Bác Hồ đặt tên. Sau 6 năm thành lập đơn vị luôn dẫn đầu toàn quân về nhiệm vụ huấn luyện được Bác Hồ đến thăm vào...