Sáng nay, 10-10, hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khu vực V (dành cho người Việt Nam ở nước ngoài) chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.