Về màn múa của FPT, một số người của FPT cho rằng đó là "sáng tạo Cty"! Không hiểu Ban lãnh đạo của công ty, ban tổ chức hội diễn và cả những trí thức trẻ của FPT có hiểu rõ 2 chữ "SÁNG TẠO" không nhỉ?