Sao chẳng thấy kêu?

Hanoinet - Đầu năm, khi giá cả, nhất là giá vật liệu xây dựng cao vút, đâu đâu cũng thấy lời than vãn của các chủ công trình, các nhà thầu. Nhiều dự án bị đình trệ vì nếu làm theo tiến độ sẽ lỗ to. Dự án cầu Vĩnh Tuy vốn đã chậm, nhưng cũng phải mất mấy tháng thi công "đủng đỉnh".

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=111431