Sao diện áo lót ra đường và ý kiến của dư luận

Gốc
Đa số người dân không dám thử mốt mặc áo lót như trang phục bình thường.