Một lần nữa, những đứa con cưng của Disney lại chiến thắng khi ôm trọn các giải thưởng quan trọng của Kids’ Choice Awards 2009. >> 9 năm Mây Trắng bay…