(2Sao) - Sao cũng có lúc xuất hiện trước công chúng trong bộ dạng xấu khó đỡ thế này đây.

Chương Tử Di

Lưu Gia Linh

Quách Phú Thành

Châu Du Dân

Nghê Ni

Kha Chấn Đông

Dương Mịch

Thư Kỳ

Châu Kiệt Luân

Lý Hân Nhữ

Hứa Tịnh

Trương Hàm Vận

Du Hạo Minh

Nguyễn Nga (Theo QQ)