Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sáo, khèn và những khúc dân ca độc đáo của người Mông

ND - Trong kho tàng dân ca Việt Nam, dân ca Mông có tính đa dạng, độc đáo, đặc sắc, góp phần quan trọng trong đời sống tinh thần, sự đa dạng của dân ca Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134450&sub=81&top=43