Một số công nhân (Công ty Phát Tiến; quận Bình Tân, TP HCM) hỏi: “Khi tính tiền làm thêm, công ty căn cứ tiền lương giờ thực trả nhưng không cộng các khoản hỗ trợ xăng, nhà trọ, nhà trẻ, tiền ăn giữa ca, hỗ trợ khó khăn… Công ty căn cứ như vậy có đúng hay không?”.

Sao khong cong cac khoan phu cap? - Anh 1

Ông Trần Đình Nhi, phó giám đốc công ty, trả lời: Căn cứ để công ty tính tiền làm thêm cho người lao động (NLĐ) là Nghị định 05/CP-NĐ, Thông tư 23 và Thông tư 47 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH). Theo đó, tiền lương làm thêm được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của công việc đang làm (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm và các khoản phụ cấp, khoản hỗ trợ không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động ). Việc công ty không tính các khoản hỗ trợ xăng, nhà trọ, nhà trẻ, ăn giữa ca… vào lương thực trả trong tháng để làm căn cứ trả tiền làm thêm cho NLĐ là đúng quy định.