Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sao lưu mọi thiết lập của các trình duyệt Web

Gốc

XHTTOnline:Ưu điểm hoàn hảo của ID Browser Backup chính là khả năng sao lưu các thiết lập được người dùng sử dụng nhiều nhất là Bookmarks, Cookies, History, Extension, Autocomplete....

Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=14795