Chỉ mới từ đầu năm 2007 đến nay, thành phố Sao Paulo, “thủ đô kinh tế” của Brazil, đã thông thoáng và đẹp hơn nhờ chính quyền thành phố đã ban hành đạo luật mới cấm tất cả các quảng cáo ngoài trời. Giống như chỉ trong giây phút bức màn che phủ cả thành phố đã bị giật toang.