Sao Trung Hoa - (18/10)

Gốc
Lưu Diệc Phi với hình ảnh mới, Châu Kiệt Luân lên bìa tạp trí Elle, Thiệu Dật Phu tròn 100 tuổi, Phòng Tổ Minh xin phép mẹ cạo đầu, Bí mật của Dương Thừa Lâm

Tin nóng

Tin mới