Sắp bán 24 nghìn căn hộ giá 300 triệu

Ngay trong năm 2009 - 2010, khoảng 24 nghìn hộ dân sẽ có cơ hội mua nhà ở giá rẻ từ 250-300 triệu đồng/căn hộ 50m2.

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/02/11/094500/12784