Hai ngày 13 và 14/11/2007 tại Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm Công nghiệp phụ trợ Việt Nam – Nhật Bản lần thứ hai...