(InfoTV) - Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có kế hoạch tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2009 nhằm đánh giá tổng quan tình hình phát triển đô thị toàn quốc giai đoạn 1999 – 2009 và công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phát triển và nâng cấp đô thị Việt Nam từ nay đến năm 2025.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có kế hoạch tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2009 nhằm đánh giá tổng quan tình hình phát triển đô thị toàn quốc giai đoạn 1999 – 2009 và công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phát triển và nâng cấp đô thị Việt Nam từ nay đến năm 2025. Theo đó có hàng loạt các hoạt động chào mừng Ngày Đô thị Việt Nam sẽ diễn ra trong cùng thời gian này như hội nghị, hội thảo... Đặc biệt sẽ có triển lãm trưng bày và quảng bá những thành tựu về ngành đô thị Việt Nam. Dự kiến hội nghị và triển lãm về đô thị sẽ diễn ra vào ngày 06/11/2009, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội. Thúy Ngân