Theo nhiều nguồn tin tiết lộ không chính thức thì "vị hôn phu bí mật" của Đan Lê hiện đang làm trong lĩnh vực truyền thông và là một gương mặt quen thuộc với truyền hình.