Sập mái nhà hát lớn nhất ở Síp

Toàn bộ phần mái của nhà hát lớn nhất đảo Síp ở thủ đô Ni-cô-xi-a  đã bị sập đêm 11-6, thời điểm nhà hát đang đóng cửa nên không gây thương vong.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/170840