(ĐTCK-online) Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP In sách giáo khoa tại TP. HCM (SAP), đăng ký bán 100.000 cổ phiếu SAP từ ngày 22/10 đến ngày 22/11.

Được biết, hiện Nhà xuất bản Giáo dục đang nắm giữ 398.970 cổ phiếu SAP, chiếm 31% vốn điều lệ của SAP. Theo thông báo trước đó, ông Nguyễn Thiên, thành viên HĐQT của Công ty đã bán xong 5.000 cổ phiếu, còn bà Nguyễn Thị Thảo, một thành viên HĐQT khác của SAP cũng đã bán xong 4.700 cổ phiếu SAP. Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Tâm, một thành viên HĐQT khác của SAP cũng đăng ký bán 4.500 cổ phiếu trong tổng số 5.000 cổ phiếu SAP nắm giữ từ ngày 16/10 đến ngày 12/11. Còn Chủ tịch HĐQT của Công ty là ông Dương Quốc Thy, đăng ký bán 4.000 cổ phiếu trong tổng số 4.700 cổ phiếu SAP nắm giữ từ ngày 16/10 đến ngày 15/11. Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III, đạt 4,517 tỷ đồng doanh thu thuần, bằng 61,94% so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế đạt 343,861 triệu đồng, bằng 140,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2009, Công ty đạt tổng doanh thu thuần 24,616 tỷ đồng, bằng 101,19% so với cùng năm ngoái và bằng 79,41% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,48 tỷ đồng, bằng 132,26% so với cùng kỳ và hoàn thành 70,48% kế hoạch năm.