Sắp phê duyệt quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Gốc
UBND Thành phố Hà Nội cho biết, đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên đang xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi trình UBND Thành phố phê duyệt.

Theo UBND thành phố Hà Nội, theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên nằm trong ranh giới Đô thị vệ tinh Phú Xuyên.

Để từng bước cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị vệ tinh Phú Xuyên tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ tại Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 18/7/2012.

Sau khi Quy hoạch chung đô thị vệ tinh được phê duyệt nhiệm vụ, UBND Thành phố đã có Quyết định số 4922/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị năm 2015 trên địa bàn Thành phố. Trong đó Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên gồm 3 quy hoạch phân khu do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện.

Đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên đã được báo cáo tập thể UBND Thành phố. Hiện nay, Đồ án đang xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi trình UBND Thành phố phê duyệt.

Đô thị Phú Xuyên, một trong 5 đô thị vệ tinh của Hà Nội, dự kiến sẽ là trung tâm phục vụ, trung tâm công nghiệp vùng phía nam Hà Nội, sẽ phát triển gắn với các đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt, với dân số ước tính 13 - 15 vạn người.

Xuân Hưng

Tin nóng

Tin mới