Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Sắp thay đổi quản lý tài chính giáo dục”

Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương lấy chủ đề năm học 2008-2009 là "Ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới quản lý tài chính"...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=70d8beeb502a8a&page=category