Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP Đà Nẵng và TCty Đường sắt

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP Đà Nẵng và Tổng công ty (TCty) Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

Cụ thể, phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP Đà Nẵng là duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại 3 Cty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên: Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng; Khai thác thủy lợi Đà Nẵng; Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng.

Thực hiện cổ phần hóa, nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 2 Cty TNHH 1 thành viên: Cấp nước Đà Nẵng; Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Đồng thời, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần của 2 Cty TNHH 1 thành viên: Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng; Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong khi chờ ban hành văn bản pháp quy về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển Công ty Thoát nước và xử lý nước thải.

UBND thành phố có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định.

* Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc TCty Đường sắt Việt Namnhư sau: duy trì 20 Cty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước: Quản lý đường sắt Hà Hải; Quản lý đường sắt Hà Thái; Quản lý đường sắt Yên Lào; Quản lý đường sắt Hà Lạng; Quản lý đường sắt Vĩnh Phú; Quản lý đường sắt Hà Ninh; Quản lý đường sắt Thanh Hóa; Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh; Quản lý đường sắt Quảng Bình; Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên; Quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng; Quản lý đường sắt Nghĩa Bình; Quản lý đường sắt Phú Khánh; Quản lý đường sắt Thuận Hải; Quản lý đường sắt Sài Gòn; Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội; Thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang; Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh; Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng; Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

Bên cạnh đó, thực hiện cổ phần hóa 6 doanh nghiệp sau: Cty TNHH 1 thành viên In Đường sắt; Cty TNHH 1 thành viên In Đường sắt Sài Gòn; Cty TNHH 1 thành viên Xe lửa Dĩ An; Cty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (đơn vị hạch toán phụ thuộc); Cty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (đơn vị hạch toán phụ thuộc); Cty Vận tải hàng hóa đường sắt (đơn vị hạch toán phụ thuộc).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng thành viên Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện TCty giữ cổ phần chi phối.

Đồng thời, căn cứ vào tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 4/3/2011 và điều kiện thực tế của doanh nghiệp để quyết định tỷ lệ cổ phần Cty mẹ nắm giữ khi cổ phần hóa các đơn vị nói trên; nghiên cứu phương án sắp xếp các Cty TNHH 1 thành viên quản lý đường sắt và các Cty TNHH 1 thành viên thông tin tín hiệu đường sắt theo hướng thu gọn đầu mối và theo khu vực hợp lý và hiệu quả, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2012.

Quốc Hà

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/sap-xep-doi-moi-doanh-nghiep-100-von-nha-nuoc-thuoc-ubnd-tp-da-nang-va-tcty-duong-sat/201111/103695.vgp