Sarah Palin học dốt

Gốc
Trong kỳ kiểm tra đánh giá ở trường trung học vào năm 1981, ứng viên Phó tổng thống đảng Cộng hòa Sarah Palin đạt được một kết quả "khác thường" là 841 điểm, cách xa điểm chuẩn 1.600.

Tin nóng

Tin mới