Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Nghị sĩ thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Nghị sĩ thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Báo Công an Đà Nẵng
25/8/2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Báo Quân Đội Nhân Dân
24/8/2022
Chủ tịch nước tiếp Đoàn nghị sĩ dân chủ thanh niên Nhật Bản

Chủ tịch nước tiếp Đoàn nghị sĩ dân chủ thanh niên Nhật Bản

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
24/8/2022
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Báo Tin Tức TTXVN
24/8/2022
Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Báo Tin Tức TTXVN
24/8/2022
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
24/8/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Nghị sĩ trẻ Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Nghị sĩ trẻ Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
23/8/2022
Thúc đẩy giao lưu lãnh đạo trẻ hai đảng cầm quyền Việt Nam-Nhật Bản

Thúc đẩy giao lưu lãnh đạo trẻ hai đảng cầm quyền Việt Nam-Nhật Bản

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
23/8/2022
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
23/8/2022
Tăng cường quan hệ giao lưu giữa nghị sỹ hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Tăng cường quan hệ giao lưu giữa nghị sỹ hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Tạp chí Tuyên Giáo
23/8/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Báo Quân Đội Nhân Dân
23/8/2022
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Báo VOV
23/8/2022

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU BAN THANH NIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TỰ DO NHẬT BẢN

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU BAN THANH NIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TỰ DO NHẬT BẢN
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU BAN THANH NIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TỰ DO NHẬT BẢN
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU BAN THANH NIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TỰ DO NHẬT BẢN

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU BAN THANH NIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TỰ DO NHẬT BẢN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
23/8/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Thời báo Tài chính
23/8/2022
Thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và nghị sỹ trẻ Nhật Bản

Thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và nghị sỹ trẻ Nhật Bản

Đại Biểu Nhân Dân
23/8/2022