(LĐO) – Kể từ sau ngày 15-9, đồ chơi trẻ em bày bán trên thị trường nếu không gắn dấu hợp quy CR thì sẽ bị tịch thu, xử lý.

Sau ngày 15-9, đồ chơi trẻ em phải có dấu hợp quy CR. Đó là thông tin mà Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ KH-CN) thông báo. Cùng với việc ban hành quy định này, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra đồ chơi trẻ em trên thị trường. Từ nay đến ngày 15-9, trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ nhắc nhở những đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đồ chơi trẻ em tiến hành đánh giá, công bố và gắn dấu hợp quy. Sau ngày 15-9, tất cả đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước hay nhập khẩu lưu hành trên thị trường mà chưa có gắn dấu hợp quy CR thì sẽ bị tịch thu, xử lý. P.N