(Toquoc)- Mặc dù trong năm nay 100% doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) sẽ hoàn thành cổ phần hoá (CPH), nhưng để sở hữu cổ phần của công ty mẹ, nhà đầu tư còn phải đợi đến năm 2010.