Kinh doanh sa sút, CTCP PGT Holdings lỗ gần 7 tỷ trong năm 2016.

Sau 2016 thua lo, PGT Holdings dat chi tieu 2017 co lai gan 600 trieu dong - Anh 1

CTCP PGT Holdings (HNX: PGT) dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 28/06/2017 tại Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, quận 1, TPHCM.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, doanh thu của Công ty trong năm 2016 đạt 3,4 tỷ đồng, tương đương chỉ với 5% kế hoạch cả năm. Cũng theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016 là âm gần 7 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2016 cũng giảm 8% so với 2015 xuống còn 77,5 tỷ đồng. PGT Holdings có vốn điều lệ hơn 92,4 tỷ đồng và lĩnh vực kinh doanh của Công ty là thương mại, dịch vụ. Công ty có khoản lỗ lũy kế 17,3 tỷ đồng.

PGT đặt chỉ tiêu doanh thu cho năm 2017 là 49,3 tỷ và chi phí 48,98 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận kỳ vọng là 589 triệu đồng.

Quý 1/2017, doanh thu của Công ty đạt 2,96 tỷ, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng cao khiến lợi nhuận trước thuế của Công ty trong quý âm 3,1 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 1,35 tỷ).

Cũng trong tài liệu, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định phương hướng hoạt động trong năm 2017 gồm kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn doanh nghiệp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua tự đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn; chỉ đạo thực hiện các chương trình đào tạo nguồn theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.