Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sau 60 ngày sẽ "chốt" chuẩn trẻ 5 tuổi

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Chuẩn là những chỉ số phát triển chung nhất. Các chỉ số đó phản ánh mốc phát triển chung nhất ở trẻ độ tuổi này.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=127662