Sau 700 tỉ USD, bước tiếp theo là gì?

Gốc
Chính phủ Mỹ đang xem xét khả năng nắm cổ phần sở hữu tại một số ngân hàng (NH) như một biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính.

Tin nóng

Tin mới